Praktische Informatie

Medisch beroepsgeheim

Dossier

Wij doen zonder toestemming van de betrokkene nooit mededelingen aan derden over datgene wat besproken en gedaan is. Alle consulten en behandelingen vallen onder medisch beroepsgeheim.

Medisch consult

Kosten per consult: € 25,00 tot € 38,00, afhankelijk van het soort consult.
Jongeren tot 18 jaar: € 12,50 tot € 18,75

Tijdsduur: 15-20 minuten.

Seksuologisch consult

Kosten per sessie: € 40,00 tot € 70,00, afhankelijk van de hoogte van het inkomen
Het aantal sessies varieert van 1 tot 10.

Duur van een seksuologisch consult: 45 minuten.

Als u het consult meer dan 24 uur tevoren afzegt, worden geen kosten berekend.

Wil je een vraag stellen, klik dan hier...